Yarışma Kuralları – Rev: 1

2 METRE MODEL PLANÖR YARIŞMA KURALLARI
İlk Yayınlanma Tarihi ……. : 31 Mart 2008

1.Revizyon Tarihi ………… : 01.Ağustos 2011

 

1. Genel kurallar

1.1. Radyo Kontrollü Bir Planörün Tanımı:

Tahrik mekanizması bulunmayan ve aerodinamik güçlerin sabit duran yüzeyler (dönen veya sallanan tip yüzeyler olmayan) üzerine etkisi ile irtifa alan model uçaktır. Modeller, pilot tarafından, radyo kontrol cihazı kullanmak suretiyle yerden kontrol edilmelidir. Herhangi bir geometri veya alan değişikliği uzaktan radyo kumandası ile yapılmalıdır.

1.2. Kompozit malzemeden imal edilmiş ticari modellere izin verilmez.

Ticari olarak satılan kompozit gövdeler kullanılamaz.
Modelci modelinin istediği yerinde kendi imal etmek şartı ile kompozit malzemeler kullanabilir.

1.3. Radyo Kontrollü Planörlerin Karakteristikleri:

1.3.a. Ortak Karakteristikler

1.3.a.i. Modelin kanat açıklığı (izdüşümü) 2 metredir. Kanat açıklığında alt sınır yoktur.

1.3.a.ii. Kontrol yüzeyleri; yükseliş ve dönüş ve spoiler olmak üzere üç eksenle sınırlıdır. Modelin tipine göre spoiler için bir yada iki servo kullanılabilir.Spoiler kanat firar kenarına 5cm den daha yakın olamaz.Modelci verici cihazının max.3 kanalını kullanabilir.

1.3.a.iii. Modelin gövdesi, kanadı ve arka kanadı olmalıdır.(Delta kanat yada uçan kanat bu yarışmalarda kullanılamaz)

1.3.a.iv. Gövde burnunun minimum çapı 7,5 mm.

1.3.b. Radyo, 10 kHz aralıkta, diğer teçhizatla birlikte aynı anda çalışabilmelidir. Eğer radyo bu koşulu sağlamazsa, çalışma bant genişliği (max. 50 kHz) yarışmacı tarafından belirlenecektir .

1.3.c. Modelden pilota bilgi ileten herhangi bir cihaz yasaktır

1.3.d. Yarışmacı, yarışmada istediği kadar model kullanabilir. Model sayısında sınırlama yoktur.

1.3.e. Peş peşe rauntlar arasında, başlama sırasının rast gele olması bakımından her yarışmacı asgari 10kHz mesafeyle, yarışmada kullanabileceği iki farklı frekansı müracaatta bildirmelidir.

1.3.e.i. Bir raunt başlamadan önce yarışmacıya çağrı yapılması ve ilgili pilota (veya takım menajerine) bilgi verilmesi şartıyla, yarışma esnasında yarışmacıya bu frekanslardan herhangi birini kullanması için çağrıda bulunabilir.

1.3.e.ii. İzin verilen frekanslar,

• 35 Mhz A + B bandı,
• 40 Mhz
• 2,4 Ghz
• 72 Mhz ( Oluşacak riskler yarışmacıya aittir )

1.3.f. Tüm balanslar (denge ağırlıkları) dahili olarak taşınmalı ve gövde içinde emniyetle bağlanmalıdır.

1.4. Yarışmacılar ve Yardımcılar

1.4.a. Yarışmacı (pilot) radyo ekipmanını kendisi kullanır.

1.4.b. Yarışma günündeki koşullara göre; takım menajeri dahil her yarışmacı için maksimum 3 (üç) yardımcıya izin verilir.

2. Uçuş Alanı Tanımı

2.1. Yarışma, meyil ve yamaç uçuşunun gerçekleşmesini mümkün olduğu kadar azaltacak oldukça düz araziye sahip bir yerde yapılmalıdır.

2.2. Uçuş alanında, birbirinden en az 10 m. uzakta iniş noktası olacaktır. İniş noktaları yan rüzgara göre düzenlenecek ve gruptaki her yarışmacı için bir iniş noktası olacaktır. Çıkış hattı olarak bilinen bir hat, iniş noktalarına paralel olacak ve rüzgara karşı 16 m. mesafede çizilecektir, bu hat sonsuz uzunlukta varsayılacaktır.

2.3. İniş dairelerinin merkezleri ve çıkış hattı daima işaretlenmelidir. Yarışma Yöneticisinin kararına göre, dairelerin daire çevresini belirten işaretler konulmayabilir ve bunların yerine mesafeleri dairelerin merkezinden itibaren kontrol etmek için bant (şerit) gibi. Diğer ölçme araçları kullanılabilir.

3. Yarışma Uçuşları Tanımı

3.1. Yarışmalar en az üç (3) raunt üzeriden yapılır. Yarışma Yöneticisi tarafından raunt sayısı arttırılabilir.

3.2. Yarışmacılara, her resmi uçuşta sınırsız teşebbüs izni verilecektir.

3.3. Katapultun çekişi esnasında modelin, yarışmacının veya yardımcının ellerinden ayrıldığı bir uçuş resmi teşebbüs sayılır.

3.4. Bir raundun resmi uçuşu, çalışma süresi esnasında yapılan son uçuştur.

3.5. Yarışma yöneticisi uygun gördüğü taktirde rüzgar eğer 2metre yükseklikte; 9m/sn (32.4km/h) ile esiyorsa yarışma durdurabilir ( ara verebilir ).

4. Tekrar Uçuş Tanımı

4.1. Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde, 30 sn içerisinde hakeme bildirmesi, hakemin doğrulaması ve başhakemin de kabul etmesi halinde; yarışmacıya tamamlanmamış bir grupta yeni bir uçuş hakkı verilir. Yeni bir uçuş hakkı verilebilmesi için resmi uçuş süresinden (6dk) daha az bir zaman kalması ve yarışmacının hakemden tekrar uçuş hakkı istemesi şarttır.

4.1.a. Yarışmacının uçuş halindeki modeli uçuş halindeki diğer bir modelle veya fırlatılmakta olan bir modelle çarpışırsa,

4.1.b. Uçuş, süre hakemi tarafından kayıt altına alınmamışsa,

4.1.c. Yarışmacının kontrolü dışında ortaya çıkan beklenmedik bir olay sonucu; yarışmacının uçuşunun engellenmesi veya durması halinde,

4.1.d. Tekrar uçuşu için yeni bir grup oluşturup uçulacaksa; yeni uçuş hakkı verilen yarışmacının (yada yarışmacıların) puanı, bu raunddan alacağı puandır. Bu tekrar uçuşuna Yarışma Yöneticisi tarafından ilave edilen yarışmacıların puanı ise iki uçuş içerisindeki en iyi olanıdır.

4.2. 9 dakikalık çalışma süresinin son 6 dakikasında misinaların çapraz olması nedeniyle çıkış yapılamıyor ise tekrar çıkış teşebbüsleri yapılmamak kaydı ile tekrar uçuş hakkı istenebilir. Bu süreden önce olmuş ise bu hak verilmez.

5. Uçuşun İptali ve/veya Diskalifiye

5.1. Kuralların bilerek veya kasten ihlal edilmesi halinde Yarışma Yöneticisi kararıyla yarışmacı diskalifiye edilir.

5.2. Modelin herhangi bir parçası fırlatma esnasında veya uçuş esnasında koparsa yapılmakta olan uçuş iptal edilir.

5.3. İniş esnasında (yani model yerle temas halindeyken) modelin herhangi bir parçasının kopması nazari dikkate alınmaz.

5.4. Eğer model yarışmacıdan başka bir kişi tarafından kullanılırsa uçuş iptal edilir ve sıfır puan olarak kaydedilir.

5.5. İniş esnasında, model yarışmacı için tayin edilmiş ve önceden bildirilmiş uçuş sahası sınırları içerisinde durmazsa uçuş iptal edilir ve sıfır puan olarak kaydedilir.

5.6. İniş esnasında, model yarışmacı, yarışmacı yardımcıları veya hakeme çarpması durumunda iniş puanı verilmez.

5.7. İzleyicilerin, yarışma görevlilerinin ve yarışmacıların güvenliği her şeyden önemlidir. Sportmenliğe yakışmayan davranışlar, yarışma yöneticisinin yarışma öncesinde belirttiği yasak bölümlerin üzerinde 3 metreden alçakta yapılan tehlikeli uçuşlara yarışmacının toplam puanından 100 ceza puanı düşülür.

6. Yarışma Organizasyonu ve Uçuş Tanımı

6.1. Rauntlar ve Gruplar

6.1.a. Tasnif edici rauntlar için uçuş sırası, aynı anda mümkün olduğu kadar çok sayıda uçuş yapılmasına imkan verecek şekilde kullanılan radyo frekanslarına göre düzenlenecektir. Her bir grupta asgari 4 yarışmacı bulunmalıdır.

6.1.b. Alt Guruplara (slotlara) bölünmüş rauntlarda uçuş sırası düzenlenmelidir.

6.1.c. Uçuş sırası yarışmacıların birlikte bir defadan fazla uçtukları durumları azaltan bir matris sistemle belirlenecektir (önerilen matris grupları ilgili kuralların madde 13.5.’e bakınız).

6.1.d. Her yarışmacıya. Matristen çıkarılan bir yarışmacı numarası verilmelidir ve bu numara tüm rauntlar boyunca o yarışmacının numarası olmalıdır.

6.2. Gruplarda Uçuş

6.2.a. Grubun çalışma süresi başlayıncaya kadar yarışmacılara 3 ( üç ) dakikalık hazırlanma süresi verilir. Bu süre yarışmacının grubu belirlenmiş fırlatma bölgesinde pozisyon almak için çağrıldığı andan itibaren sayılır.

6.2.b. Gruptaki her yarışmacıya verilen çalışma süresi tam olarak 9 (dokuz ) dakikadır. Termal uçuş süresi 6 (altı) dakikadır. 6 dakika üstünde yapılan uçuşun her saniyesi – (eksi) puan olarak 6 dakikadan düşürülür, bu durumda iniş puanı verilmez.

6.2.c. Organizatörler, grubun çalışma süresinin başladığını ve bittiğini duyulacak veya görülecek şekilde muhakkak işaret etmelidir.

6.2.d. Organizatörler grubun çalışma süresinin yedinci (7) dakikasını (son iki dakika uyarısı) ve grubun çalışma süresinin son 10 saniyesini (geri sayım olarak) duyulabilecek veya görülecek şekilde muhakkak bildirir.

6.2.e. Çalışma süresinin bitiminde uçmakta olan herhangi bir model mümkün olduğunca çabuk, çıkış ve iniş alanı dışına inmelidir. Bu uçuşta uçuş puanı ve iniş puanı verilmez.

7 .Radyo Vericilerinin Tanımı ve Kontrolü

7.1. Yarışma yöneticisi, tüm yarışmacılar vericilerini organizatörlere teslim edinceye kadar yarışmayı başlatmayacaktır.

7.2. Yarışmanın resmi başlama zamanı öncesinde vericinin teslim edilmemesi, ilgili yarışmacının ilk tur uçuş hakkını kaybetmesi ile sonuçlanabilir.

7.3. Yarışma sırasında yarışmacının Yarışma yöneticisinden izni alınmaksızın herhangi bir test iletimi gerçekleştirmesi yasaktır ve bu durum, ilgili yarışmacının ihracına neden olacaktır.

7.4. Yarışmacı, uçuşunu tamamladıktan sonra, vericisini belirlenmiş görevliye (genellikle masa hakemine) derhal teslim etmelidir.

7.5. Yukarıdaki maddelere uyulmaması sonucunda oluşabilecek Zaralardan organizasyon sorumlu tutulamaz.

8. Fırlatma Tanımı

8.1. Modeller her zaman, rüzgar içine işaretlenmiş ( çizilmiş ) fırlatma hattından fırlatılmalıdır.

8.2. Modelin katapult ile bırakılması için yardımcı bir ekipman kullanılamaz, model mutlaka elden bırakılmalıdır.

8.3. Modelin çıkışı tamamlandıktan sonra, yarışmacı yardımcıları katapultun başka çıkış hatının üstüne düşmesini engellemek ve bir sonraki çıkış için hattın düzenli kalmasını sağlamakla görevlidir. Bunun için Yarışmacı yardımcısı her çıkıştan sonra katapultunu; katapult takma çubuğuna takmak zorundadır, takmamışsa hakemin uyarısı ve Yarışma Yöneticisinin kararı ile 30 puan ile cezalandırılır. Bu ceza puanı maksimum 2 kere verilir. Üçüncü kez yapılırsa yarışmacı diskalifiye edilir. Bu cezalar yarışmacının toplam puanından düşülür.

8.4. Grubun çalışma süresinin başlamasından önce fırlatılan bir model mümkün olduğunca çabuk indirilmeli ve çalışma süresi içinde tekrar fırlatılmalıdır. Çalışma süresi öncesi yapılan çıkışta hakem zaman tutmaz.

9. Katapult Tanımı ve özellikleri

9.1. Katapultun uzunluğu örgülü lastik bölümü için 30, misina için 100 metredir. Toplam uzunluk 130 metreyi geçemez.

9.2. Örgülü lastik dış çapı 8mm den büyük olamaz. Misina istenilen çapta kullanılabilir.

9.3. Katapult en az 5 dm2 alanında bir flama ile teçhiz edilmelidir. Flama yerine (en az 5 dm2 alanında) bir paraşüt kullanılabilir; ancak paraşüt modele bağlanmamalı ve Katapult bırakılıncaya kadar kapalı kalmalıdır.

9.3. Özellikleri madde 9.1 ve 9.2 de belirlenen Katapult sistemini (kazık-lastik-misina-paraşüt) organizatör temin etmek zorundadır. Bu özelliklere uygun olmayan katapultlar kullanılamaz. Organizasyon 30 metre (örgülü lastik için) ve 100 metre (misina için) toplam 130 metre şerit sererek, gerek görüldüğü taktirde lastik (katapult) ve misina için uzunluk ve çap kontrolü yapacaktır.

10. İniş Tanımı

10.1. Yarışma başlamadan önce, organizatörler her yarımaycıya bir iniş noktası tayin eder. İniş için kendine ait iniş noktasını kullanması yarışmacının sorumluluğundadır.

10.2. İniş süresi esnasında pilot ve bir yardımcısı(caller) 15 m. yarıçapındaki iniş dairesinin içerisinde bulunmalarına izin verilirken, Katapulttan sorumlu yardımcı (hepler), Takım Yöneticisi (Team Manager) ve hakemler ise fırlatma hattının rüzgar tarafında durmalıdır.

10.3. İnişten sonra, yarışmacılar gruplarındaki diğer yarışmacıları veya modelleri engellememeleri şartıyla modellerini çalışma süresinin bitiminden önce geri alabilirler.

11. Puanlama

11.1. Uçuş süresi, modelin katapulttan ayrıldığı andan itibaren,

11.1.a. Modelin yerle ilk temas ettiği ana kadar veya

11.1.b. Modelin yerle temas halinde bulunan herhangi bir nesneye ilk temas ettiği ana kadar veya

11.1.c. Grubun çalışma süresinin bitimine kadardır.

11.2. Uçuş puanı, uçuş süresinin her tam saniyesi için bir (1) puandan ibaret olacaktır.

11.3. Organizatör tarafından işaretlenmiş olan noktaya iniş mesafesine göre, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi inişe ilave puanlar verilecektir.

metre Puanlar

1m                         100         Puan

2m                         95           Puan

3m                         90           Puan

4m                         85           Puan

5m                         80           Puan

6m                         75           Puan

7m                         70           Puan

8m                         65           Puan

9m                         60           Puan

10m                       55           Puan

11m                       50           Puan

12m                       45           Puan

13m                       40           Puan

14m                       35           Puan

15m                       30           Puan

15m üzeri             0             Puan

11.4. Bu puanlar için, mesafe hareketsiz duran modelin burnundan organizatörlerin yarışmacıya tayin ettiği iniş noktasına kadar ölçülür.

11.5. Uçuş puanlarına, iniş için verilen ilave puanlar katıldığında en yüksek toplam puana sahip olan yarışmacı grubun birincisi olacaktır ve yarışmacıya o grup için 1.000 (bin) puanlık bir düzeltilmiş puan verilecektir.

11.6. Gruptaki geriye kalan kişilere, kendi puanlarının grup birincisinin toplam puanına olan oranına dayalı olarak ham puanı verilecektir. Bu puan aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Yarışmacının 1000 ile çarpılmış kendi puanı
————————————————- = Yarışmacının ham puanı
Gruptaki en yüksek toplam puan

12. Final Sıralaması

12.1.a. Eğer beş (5) ya da daha az sayıda raunt uçulmuşsa, yarışmacının aldığı toplam puan, bu beş rauntta aldığı puanların toplamından oluşacaktır. Eğer beşin üzerinde raunt uçulmuşsa, toplam puan hesaplanırken yarışmacının aldığı en düşük puan dikkate alınmayacaktır.

12.1.b. Rauntların sonunda, en yüksek toplam puanı alan asgari beş (5) yarışmacı, fly-off turları için tek bir grupta toplanacaktır. Yarışma Yöneticisi inisiyatifine bağlı olarak, frekanslar izin verdiği takdirde fly-off turlarına alınacak yarışmacıların sayısı artırılabilir.

12.2. Fly-off raundlarına hak kazanan her bir yarışmacı için çalışma süresi, on iki (12) dakika, termal uçuş süresi dokuz (9) dakika olacaktır. Çalışma süresinin başlangıcında ve tam olarak on (10.) ve on iki (12.) dakikalarda sesli veya görülebilir işaret verilecektir.

12.3. Fly-off raundlarının puanlaması, madde 11’de belirtildiği gibi olacaktır.

12.4. Fly-off raundlarına hak kazanan yarışmacıların final sıralamaları, fly-off raundlarında aldıkları puanlara dayalı olarak belirlenecektir; fly-off öncesi raundlarda alınan puanlar final sıralamada dikkate alınmayacaktır. Uçulan fly-off raunt sayısının altıdan (6) az olması halinde yarışmacıların fly-off rauntlarında aldıkları toplam puanlar dikkate alınacaktır; eğer altı (6) ya da daha fazla raunt uçulmuşsa, yarışmacıların aldıkları en kötü puanlar dikkate alınmayacaktır.

İki ya da daha fazla yarışmacının toplam fly-off puanlarının aynı olması halinde, bu yarışmacıların final puan durumlarına fly-off öncesi rauntlarındaki durumlarına bakılarak karar verilecektir. Fly-off öncesi rauntlarında uçuş + iniş puanı yüksek olan yarışmacının final sıralaması daha yüksek olacaktır.

13. Tavsiye Niteliğinde Bilgiler

13.1. Organizasyon Gereksinimleri

13.1.a. Organizatörler, her bir yarışmacıya grubun çalışma süresinin başlama ve bitim anlarını kesin olarak bildirilmesini sağlayacaktır.

13.1.b. Sesli işaretler otomobil kornası, zil ya da hoparlör düzeneği vb. kullanılarak verilebilir. Sesin rüzgâra karşı fazla yol kat etmeyeceği unutulmamalıdır; bu nedenle, ses kaynağının konumu dikkatli bir şekilde seçilmelidir.

13.2. Hakemlerin Görevleri

13.2.a. Organizatörler, süre hakemi olarak görev yapacak olan kişilerin görevlerinin öneminin tam olarak farkında olmalarını sağlamalı ve bu kişilerin kuralları, özellikle de bir yarışmacının yarışmadaki şansını tehlikeye atmamak için çabuk ve kesin hareket gerektiren kuralları bildiklerinden emin olmalıdır.

13.2.b. Masa hakemleri, çalışma süresi başlamadan önce vericileri yarışmacılara teslim etmekten ve uçuş sonunda vericileri derhal Yönetime teslim etmekten sorumlu olacaktır.

13.3. Matrisler

13.3.a. Fly-off turları dışında herhangi bir yarışmacının başka bir yarışmacıya karşı bir defadan fazla yarışma olasılığını asgariye indirmek için bir matris kullanılmalıdır. Belirli sayıda yarışmacının olduğu ya da üç turdan fazlasının uçulduğu durumlarda bir yarışmacının bir diğerine karşı birden fazla defa yarışmasının pratikte kaçınılamaz olabileceği kabul edilmektedir. Bunun asgari düzeyde tutulması gerekir.

13.3.b. Her bir yarışmacıya matristen bir yarışma numarasının verilme yönteminin seçimi, organizatörlere bırakılmıştır.

13.3.c. Yarışma başladıktan sonra, matris tablosu ve yarışma numaraları değiştirilmemelidir.

13.3.d. Yarışmayı gerçekleştirmek için gereken süreyi en aza indirmek adına, her bir tur için asgari grup sayısını her grubun mümkün olan en fazla sayıda yarışmacıyı içermesini sağlayacak biçimde belirleyen matris seçilecek ve frekans gruplarının sayısı da buna uygun olarak belirlenecektir.

13.4. Frekans Grupları

13.4.a. Organizatörler, yarışmaya katılan yarışmacıların sayısına ve kullanılacak frekanslara bağlı olarak bir matris seçecek ve yarışmacıları frekanslarına göre eşit büyüklüklerdeki gruplara paylaştıracaktır; bu aşamada bir frekans grubuna yedek (kukla) mevkiler dahil edilebilir. Her bir sıklık grubu, bir dizi farklı frekanstan oluşabilir ama bir frekans bir frekans grubunda yalnızca bir kez bulunabilir. Bu frekans grupları, aşağıdaki matris tablolarında “A”, “B”, “C”, vb. olarak adlandırılmıştır. Bu aşamada bazı yarışmacılar, her bir grup içindeki sayıları dengelemek amacıyla, telsiz frekanslarını değiştirmek zorunda kalabilir.

13.4.b. Daha sonra organizatörler, yarışmanın 1. turu için matristen her bir yarışmacıya benzersiz bir yarışma numarası verebilirler; yarışmacı bu numarayı yarışmanın sonuna kadar (2. ve 3. turlarda) saklamalıdır. Örneğin 36 yarışmacının katıldığı bir yarışmada bir yarışmacı, B matrisi kullanılarak, B frekans grubuna dahil edilebilir ve bu durumda bu yarışmacıya verilecek yarışma numarası 8 olacaktır. Daha sonra bu yarışmacı, 1. turda 2. grupta, 2. turda 1. grupta ve 3. turda 3. grupta uçar.

13.5. Matrisler Matris (a); yarışmacı numaraları ile (1-25) tanımlanmış ve 5 frekans grubuna (A, B, C, D, E) eşit olarak paylaştırılmış 25 yarışmacı. Her bir tur, 5 uçuş grubuna (1, 2, 3, 4, 5) bölünmüştür.

 

DropCode Software Ltd